Telefon  +421 905 399 158

Mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Služby

Vedenie jednoduchého účtovníctva 

Spoločnosť ERIN Consulting s.r.o. pre vás zabezpečí vedenie jednoduchého účtovníctva spoľahlivo a efektívne. Vedenie jednoduchého účtovníctva ponúkame všetkým fyzickým osobám, občianskym združeniam či iným organizáciám, ktoré môžu mať vedené účtovníctvo v rámci tejto sústavy. V rámci jednoduchého účtovníctva porovnáme vaše prijmy a výdavky pre účely zistenia základu dane a taktiež výšky hospodárskych výsledkov za zvolené obdobie. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Vedenie jednoduchého účtovníctva zahŕňa:

 • vedenie peňažného denníka, knihy pohľadávok a knihy záväzkov
 • vedenie pomocných kníh zložiek majetku a záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov
 • vypracovanie prehľadu o uhradených faktúrach
 • kompletnú evidenciu DPH
 • vypracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH
 • vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb a SZČO
 • vypracovanie ostatných typov daňových priznaní (daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľnosti)

Spoľahnite sa na odborníkov v oblasti účtovníctva, miezd a daňových priznaní. Spoľahnite sa na ERIN Consulting.

 

 

 

Vedenie podvojného účtovníctva 

Hľadáte profesionálov v oblasti poskytovanie účtovných služieb? Chcete mať istotu a prehľad vo vašich príjmoch, výnosoch a tiež nákladoch a výdavkoch? Obráťte sa na profesionálov z ERIN Consulting s.r.o., ktorí rozumejú číslam i vašim potrebám. Okrem účtovných služieb vám ponúkame i vedenie miezd a personalistiky a taktiež odborné poradenstvo v oblasti financií a účtovníctva. Zistite viac.

V rámci podvojného účtovníctva sa účtuje o:

 • stave a pohybe majetku a záväzkov,
 • rozdiele majetku a záväzkov - o vlastnom imaní
 • výnosoch a nákladoch
 • príjmoch a výdavkoch
 • výsledku hospodárenia

Podvojné účtovníctvo je určené a povinné pre všetky malé, stredné i veľké spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.), pre akciové spoločnosti (a.s.) a pre rôzne družstvá. V podvojnom účtovníctve sa účtuje o stave a pohybe obchodného majetku a záväzkov, obchodného imania v čistom a taktiež o nákladoch, výnosoch a zisku alebo strate podniku.

 

Spoločnosť ERIN Consulting s.r.o. pôsobí v oblasti účtovníctva a miezd už niekoľko rokov. Naši školení pracovníci sú pripravení pomôcť vám s vedením podvojného účtovníctva, ktoré súčasťou je i prehľad a evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku, príprava finančných reportov podľa požiadaviek klienta, či inventarizácia účtov na konci účtovného obdobia.

V prípade potreby pre vás zabezpečíme i profesionálne poradenstvo. Neváhajte nás kontaktovať ešte dnes.

Príprava daňových priznaní

Zabezpečíme pre vás prípravu daňových priznaní a ich kompletné vyhotovenie pre fyzické osoby, SZČO, právnické osoby ako aj ostatné daňové priznania, napr. k dani z nehnuteľnosti a dani z motorových vozidiel. Všetky naše služby zabezpečujeme na základe aktuálne platnej ekonomicko-finančnej legislatívy. Našou prioritou je poskytovať kvalitné služby a taktiež odborné poradenstvo v oblasti daní, miezd, personalistiky či účtovníctva. Súčasťou našej proklientskej starostlivosti je neustále informovanie o rôznych aktualitách či dôležitých zmien v legislatíve spolu s odporúčaniami pre daňovo najvýhodnejšie postupy účtovania.

Ponúkame vám:

 • vypracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH
 • vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb a SZČO
 • vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb, neziskových organizácií či združení
 • vypracovanie ostatných typov daňových priznaní (daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľnosti)

Neváhajte a kontaktujte ERIN Consulting s.r.o. ešte dnes.

 

 

 

Spracovanie DPH a súhrnných výkazov

Súčasťou našich služieb je aj  kompletné spracovanie DPH - teda zostavenie daňového priznania k DPH, kontrolného výkazu a súhrnného výkazu.  O správne spracovanie DPH a výkazov sa postaráme spoľahlivo a precízne. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam vám garantujeme správnosť údajov a vašu spokojnosť. Jednoducho sa obráťte na profesionálov z ERIN Consulting s.r.o..

 

Vedenie mzdovej evidencie zamestnancov

Okrem toho sa postaráme o kompletné vedenie mzdovej a personálnej evidencie zamestnancov, výpočet miezd na základe klientových podkladov i výpočet príslušných odvodov do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, vyhotovenie potrebných výkazov, vyhotovenie príkazu na úhradu odvodov a dane zo závislej činnosti, či vyhotovenie príkazov na vyplatenie miezd zamestnancov a ostatných zrážok zo mzdy. Zostavenie mesačných prehľadov na daňový úrad a ročného hlásenia, vrátane zaslania na príslušný daňový úrad. A všetky ostatné úkony, ktoré súvisia so mzdovou a personálnou evidenciou 

 

 

 

Výkazy pre sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne 

Naši profesionáli úzko spolupracujú so sociálnou poisťovňou a taktiež všetkými zdravotnými poisťovňami a budú vám nápomocní vo všetkých úkonoch súvisiacich s vašimi zamestnancami. Zhotovia  pre vás výkazy pre sociálnu poisťovňu i všetky zdravotné poisťovne, vrátane ich zaslania na príslušné zdravotné poisťovne a sociálnu poisťovňu. Obráťte sa na nás.

 

Ekonomické a daňové poradenstvo

Vďaka dlhoročným skúsenostiam v oblasti účtovných služieb, daní, miezd či personalistiky pre vás dokážeme zabezpečiť odborné poradenstvo. Ekonomické a daňové poradenstvo od ERIN Consulting s.r.o. vám pomôže k lepšej orientácií v problematike, vašich povinnostiach z hľadiska legislatívy, ako aj v správnom zvolení stratégie pre vašu spoločnosť. Pre viac informácií nás kontaktujte ešte dnes.

 

ERIN Consulting s.r.o. vie tiež ponúknuť možnosť zostavovania pravidelných mesačných prehľadov hospodárenia, postará sa o všetky potrebné potvrdenia, doklady a výpisy. Úzko spolupracuje s obvodnými úradmi, sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami, bankami a finančnou správou.

Firma ERIN Consulting s.r.o. má pochopenie, že nie každý má energiu a vzťah k účtovníctvu a vedeniu financií, preto sa snaží svojim zákazníkom zjednodušiť podnikanie v tomto smere. Počas svojho fungovania si firma vytvorila dobré vzťahy s množstvom drobných podnikateľov i veľkých spoločností, ktorí sú s jej službami a pohotovou komunikáciou spokojní. Pre viac podrobností o poskytovaných službách kontaktujte spoločnosť ERIN Consulting s.r.o. telefonicky alebo elektronickou poštou.